Contact

Contact


BART VAN REYBROUCK
ADVOCATENKANTOOR

Boeiaardstraat 25
8820 Torhout
T: 050 21 30 99
F: 050 21 51 82
E: bart@advocaatvanreybrouck.be

BartVanReybrouck


Algemene voorwaarden en inlichtingen

Mr. Bart Van Reybrouck is advocaat in België en ingeschreven aan de Balie van Brugge. De zetel van het kantoor is gevestigd aan de Boeiaardstraat 25 te 8820 TORHOUT. Het ondernemingsnummer van het kantoor is 884.567.744 (BTW : BE 0884.567.744). De beroepsaansprakelijkheid van Mr. Bart Van Reybrouck is verzekerd bij Ethias Verzekeringen, 24 rue des Croisiers te 4000 Luik. De polis die de beroepsaansprakelijkheid verzekert verleent dekking in de hele wereld in eerste rang tot 1.250.000 euro per schadegeval, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de polis burgerlijke aansprakelijkheid voor advocaten. U kan bij Mr. Bart Van Reybrouck terecht voor onder meer volgende diensten : juridisch advies en bijstand bij geschillen voor de rechtbank. Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft kan u Mr. Bart Van Reybrouck bereiken op de bovenstaande contactgegevens. Op vraag van de cliënt verstrekt Mr. Bart Van Reybrouck informatie over zijn ereloon of de berekeningswijze hiervan. Mr. Bart Van Reybrouck is niet onderworpen aan gedragscodes naast de reglementen van de OVB en van zijn balie en kan hier dus geen informatie over verschaffen aan zijn cliënten. Mr. Bart Van Reybrouck maakt geen deel uit van multidisciplinaire activiteiten en/of multidisciplinaire partnerschappen. Hij kan aldus geen informatie hierover aan zijn cliënten verschaffen.

Boeiaardstraat 25 - 8820 Torhout
T: 050 21 30 99 - F: 050 21 51 82
E: bart@advocaatvanreybrouck.be

Gratis eerste consultatie

*