Advocatenkantoor Van Reybrouck beschouwt de privacy en bescherming van uw persoonlijke gegevens van zeer groot belang.  Om u ervan te verzekeren dat u uw persoonlijke gegevens aan ons mag toevertrouwen, willen we hier duidelijk uiteenzetten welke behandeling uw gegevens krijgen.

1. Welke gegevens verwerken wij? 

Wij registreren de gegevens die u ons toevertrouwt bij het plaatsen van reacties via de website of bij het invullen van het contactformulier (vb. voornaam, naam, emailadres, telefoon en onderwerp).  Daarnaast verzamelen wij automatisch informatie die bij een bezoek aan de website door de browser beschikbaar gesteld wordt (IP-adres, browser, …).  Wij gebruiken eveneens Cookies om de gebruiksvriendelijkheid van de website te verhogen waarbij wij o.a. uw taal van voorkeur om de website te bezoeken, opslaan, uw gebruikers-ID… U kan vrij beslissen om deze Cookies toe te laten en/of te verwijderen. 

De verwerking van uw gegevens is onderworpen aan Belgische wetgeving inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer (wet 8 december 1992) en Europese richtlijn inzake bescherming van privacy (richtlijn 95/46/EC van 24 oktober 1995).

 

2. Verantwoordelijke voor de verwerking

De website is eigendom van en wordt beheerd door advocaat Bart Van Reybrouck, Boeiaardstraat 25, 8820 Torhout. U kan de verantwoordelijke bereiken per telefoonnummer 050 21 30 99 en e-mail bart@advocaatvanreybrouck.be. In uitvoering van de Privacywet dient advocaat Bart Van Reybrouck als ‘verantwoordelijke voor de verwerking’ beschouwd te worden.

Advocatenkantoor Van Reybrouck
Boeiaardstraat 25
8820 Torhout

http://www.advocaatvanreybrouck.be/

bart@advocaatvanreybrouck.be

 

3. Doel van het verwerken van de gegevens.

De verantwoordelijke voor de verwerking verzamelt de gegevens om u beter te kunnen helpen hetzij:

  • U in contact te brengen met medewerkers
  • Om u af en toe te informeren over nieuwe diensten die op de website worden aangeboden
  • Om statistieken op te maken m.b.t. het aantal bezoekers, bezochte pagina’s,…
  • Om onze website verder te optimaliseren
  • Om U al dan niet gegevens door te sturen over onze activiteiten (nieuwsbrief, lezingen, evenementen….)

De website verwerkt volgende gegevens in de context om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt. De volgende persoonsgegevens worden bewaard:

  • Technische informatie, zoals IP Adres, Browser Type & versie.

De website maakt gebruik van je technische informatie om via Google Analytics bij te houden hoe bezoekers deze website gebruiken. 

4. Bescherming van uw gegevens

Advocaat Bart Van Reybrouck is verantwoordelijk voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens en wij verbinden ons uw persoonlijke gegevens naar best vermogen te beschermen. 

In de berichten die u eventueel worden toegestuurd via e-mail zal er altijd een koppeling staan waarmee u zich kunt uitschrijven indien u dat wenst.  Als gebruiker heeft u eveneens het recht u te verzetten tegen verwerking van de medegedeelde gegevens.  U hebt steeds recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens.  U heeft het recht deze gegevens te corrigeren.  Indien u dit recht wenst uit te oefenen, kan u via een gedateerde en ondertekende brief aan Advocatenkantoor Van Reybrouck, Boeiaardstraat 25, 8820 Torhout dan wel via een email aan bart@advocaatvanreybrouck.be contact opnemen. 

5. Verwerking

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig om het doel te realiseren. Uw gegevens worden tot maximum 5 jaar na afsluiten van een dossier bewaard. 

De verwerkte gegevens kunnen medegedeeld worden aan dienstverleners. Dit enkel indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of de verwerking van één van de doeleinden.

U hebt altijd het recht op inzage en rectificatie van of verwijdering van uw persoonsgegevens, zolang dit niet tegenstrijdig is met een wettelijke of contractuele verplichting.

U, als betrokkende, hebt het recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit indien u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik.

Boeiaardstraat 25 - 8820 Torhout
T: 050 21 30 99 - F: 050 21 51 82
E: bart@advocaatvanreybrouck.be

Gratis eerste consultatie

*